video

life
Projecte

L'objectiu de GREENING BOOKS és millorar el comportament mediambiental del sector de la edició, minimitzant els impactes mediambientals dels llibres i revistes.

 

El projecte cerca integrar sota un esquema dinàmic, eines existents com ara la Ecoetiqueta, EMAS, Ecodisseny, LCA i noves tecnologies tals com software de multicàlcul, i al mateix temps, involucrar diferents actors com dissenyadors, productors de primeres matèries (indústria del paper i la tinta), impremtes, agents comercials, comerços/distribuïdors i consumidors.

 

GREENING BOOKS desenvoluparà un instrument innovador per proporcionar als consumidors informació sobre el comportament mediambiental i la petjada de carboni i per tant desitja incrementar la seva consciència i rol proactiu.

 

Visió general del projecte:

 

Projecte


 

© GREENING BOOKS | CONTACT | ARTICLES & DOCS | MULTIMEDIA
facebook twitter friendfeedspaceslidesharespacedeliciousspacescribdspacelinkedinspacexing
AREA PRIVADA